top of page
שירותי המרכז

 "מתכשכשים עם כלבים"  התחיל את פעילותו בשנת 2013. אני מציעה טיפולים פרטניים וומנחה במערכת ג"פן בבתי הספר שמעניקה העצמה אישית ופיתוח מיומנויות חברתיות באמצעות עבודה עם כלבים. 

כלבנות טיפולית 

טיפול רגשי לילדים ומבוגרים בסדרת שיעורים פרטניים 

מערכת גפ"ן 

העצמה ופיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות תהליכי אילוף כלבים.

אנחנו אוהבים כלבים ואוהבים את מה שאנחנו עושים 

bottom of page