top of page

מערכת גפ"ן בבתי הספר

טיפול באילוף כלבים הינו תחום המתפתח מאוד בשנים האחרונות. הוא ידוע כמשכלל מיומנויות חברתיות שונות כמו העלאת הביטחון העצמי, לקיחת אחריות, התמדה, איפוק, פיתוח מנהיגות, ובמיוחד ניהול ושליטה במיקוד הפנימי של המשתתף. במפגש עם כלבים, ובמהלך חווית האילוף, עוברים הילדים תהליך של יצירת סמכות, התמודדות עם מכשולים, והתגברות עליהם תוך חוויה מקבילה של יצירת סמכות פנימית והתמודדות עם קונפליקטים.

המפגש מספק למשתתפים בכל הגילאים חוויות רגשיות ועוצמתיות תוך יצירת שינוי דפוסים וחווית העצמה אישית רבה. בנוסף, היציאה משגרת הלימוד הרגילה, מאפשר לילדים להגיע לידי ביטוי ולמצוא חוזקות חדשות, ודרך כך לאפשר הכלה והשתלבות של כלל הילדים במרקם הקבוצתי הכיתתי.

המטרה המרכזית של התכנית ועיקריה:

העצמה ופיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות תהליכי אילוף כלבים.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page