top of page

קלפים טיפוליים- קלף הכוח לקבל גבולות וללמוד להסתדר עם המילה "לא"


בהמשך לפוסט הקודם על קלפים טיפוליים: הגעתי לבית הספר "בני ארזים" עם מחשבה לגוון קצת את הפעילות עם הכלבים ולעבוד עם בני הנוער עם הקלפים הטיפוליים, כל ילד הוציא קלף "שדון" אחד וקלף "כוח" אחד. בכל כמה ימים אעלה דוגמא.

:להלן התשובות שעלו

"קלף הכוח לקבל גבולות וללמוד להסתדר עם המילה "לא

"קשה לי עם גבולות אבל כשאני עם אמא אני מקשיב לה" "אני מכור למחשב אבל בפנימיה יש זמן מוגדר ואני חייב להקשיב לזה" "יש גבולות שצריך לשים לב אליהם כמו בשיעור, זה קשה לי אבל אני מקשיב כדי לא לקבל עונשים".


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page